Het charter

Charter 'Ook wij sporten geestig gezond!'
1

Ieder op zijn tempo

We houden rekening met het eigen ritme waarin kinderen en jongeren opgroeien en hun talenten ontwikkelen.

 • We focussen op de individuele ontwikkeling van de sporter.
 • Iedereen moet zich kunnen ontplooien naar eigen mogelijkheden en behoeften.
 • Elke sporter wordt uitgedaagd en krijgt de kans om uit te blinken.
2

Een veilige plek

We creëren een geborgen omgeving waar psychisch kwetsbare kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn zonder veroordeeld te worden.

 • We zijn alert voor signalen die aangeven dat iemand het (psychisch) moeilijk heeft.
 • We maken tijd voor verbindende activiteiten en we organiseren een klimaat van respect voor elkaar.
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • We maken ruimte en tijd om te luisteren naar sporters.
3

Warm welkom

We hebben extra aandacht voor het onthaal van nieuwkomers met psychische kwetsbaarheden.

 • We maken kenbaar dat psychisch kwetsbare kinderen en jongeren welkom zijn en dragen die filosofie uit naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de club.
 • We zijn bereid een gesprek aan te gaan met een kandidaat-sporter om zo eventuele drempels te verlagen.
 • Binnen de ploeg kunnen buddy's aangeduid worden om nieuwkomers op te vangen.
4

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen de club is het aanspreekpunt voor psychisch kwetsbare sporters, ouders, trainers en buitenstaanders.

 • We zorgen ervoor dat de vertrouwenspersoon makkelijk bereikbaar is.
 • Hij/zij ondersteunt de opvang van nieuwe leden met specifieke aandacht voor zij die psychisch kwetsbaar zijn.
 • We garanderen dat gevoelige info van onze leden vertrouwelijk blijft.
5

Trainers gecoacht

We begeleiden en ondersteunen trainers in de specifieke aanpak van sporters met psychische kwetsbaarheden.

 • De vertrouwenspersoon coacht de trainers in het omgaan met leden die psychisch kwetsbaar zijn.
 • We kiezen er bewust voor dat trainers bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders en sporters.
 • We gaan voor een positieve sfeer met de trainer als katalysator van de groepsvorming.
 • De trainer maakt bewust tijd om het groepsgevoel te versterken en helpt banden te smeden.

Onderschrijf het charter

Maak je keuze: Ik ben een...